Lobophytum mjuka koraller

Temp

Flöde

Matning

Svår?

Storlek

Vattenvärden

Kh

Ca

Mg

Olika

kolla gärna min hemsida www.saltvattenskvaristjavisst.se