Blennider
bottenlevande fiskar med full fart och trevliga färger, har jö tex
Ecsenius bicolor som gärna backar i i en skrift och sedan hoppar fram.

Många har sina tänder i sina läppar som dom kan skrapa alger med från stenar mm.

Tyvärr är det svårt att ha mer än en i samma akvarium , dom är väldigt revirbenägna.

populära blenny

Ecsenius bicolor

Ecsenius midas  byter färg efter humör

Salarias återkommer vilka som är vanligast

Meiacanthus atrodorsalis

storlekar på fisken

6 7 9 11 11 13 13 14 14

storlek på akvarium

150 150 150 200 200 200 250 250 300

Kolla gärna min hemsida

www.saltvattensakvaristjavisst.se