Favia krism

Temp 24-27

Flöde lagom (inte direkt på)

Ljus lagom

Mata behövervs inte

Svår nej


kolla även

min hemsida
www.saltvattensakvaristjavisst.se