Favia electric

Temp 24-27

Flöde lagom (inte direkt på)

Ljus lagom

Mata behövs inte

Svår nej


AJ AJ AJ 2 veckor så var den borta, fick en mycket dålig start men så är de
ibland så går det inte alls =(=(=(

kolla även

min hemsida
www.saltvattensakvaristjavisst.se