tyvärr gick det inte som planerat med detta kar

det började läcka vatten oerhört tacksam att de bara droppade och inte
släppte ut allt vatten innan jag såg det.

så tyvärr kom jag inte längre med detta kar =(=(=(