UVC-filter

en lampa som producerar ultravioletta strålar som dödar
alger
bakterier
organismer
som kan göra vattnet illaluktande eller grönt

gör så att vattnet blir renare och att fiskarna blir mindre stressade och ytterligare kan man säga. man köper inte en vitbröstad kirurg eller doris utan ett UV-filter

Nej uvc lampan dödar inte dina pods så du behöver inte vara orolig
podsen är jö i levande stenen och gruset så dom klarar sig.

Jag har på mitt dygnet runt vet inte om det är överdöd
män många som använder det första (andra) veckan med nya fiskar
samt bra att ha i varje natt någon timme så inte saker kan fastna och börja växa i den

UV 10 w ca 300l

UV 20w ca 500l

uvc 39w ca 1000l

Min UVC

läs mer om

alger

från dag 1

min hemsida
www.saltvattensakvaristjavisst.se

min UVC det svarta stora röret