Ozon höjer vattnets redoxpotential och ger kristallkart vatten, påskyndar denitrifikationen ökar skummarens kapacitet

= dödar mer bakterier och kämpar mot parasiter och sjukdomar som tex vita prick (cryptocarion)

redoxpotential = mäts i volt och är en spänning , energi som frigörs eller delas när en förening bildas.

denitrifikationen = nitrit omvandlas till kvävegas (luftkväve)

OBS OZON är farligt att inandas och kan ge ont i huvudet och halstorrhet mm

läs gärna mer på min hemsida

saltvattensakvaristjavisst