I uppstartfasen är det helt naturligt att få alger och massa saker man inte vill ha i akvariet. 6 veckor kan det ta innan ditt akvarium är 100% igång och fixat så din levande sten och ALLA GOA BAKTERIER mm har kommit igång ordentligt.

Fosfat (PO4)

Fosfat när jag började med saltvatten för 10 år sedan så sa jag nej inget fosfat och de stämmer tyvärr inte utan man ska ha lite 0,03 och då kanske du tänker, de spelar jö ingen roll men JO det gör det visst. koraller behöver fosfat för att växa och överleva.

Och tyvärr har man mycket mer fosfat i vattnet tex all mat du slänger i innehåller fosfat eller ditt vatten du häller i när du gör vattenbytern.

Så att ha något som kan ta upp fosfat ur vattnet är super bra tex rowaphos (ser ut som små kulor som man kan ha i en strumpa som suger upp din fosfat ur vattnet).

Har du hög fosfat = ökad algtillväxt och koraller växer inte

Har du låg fosfat = mindre algtillväxt

Varför hög fosfat = du häller i kranvatten och du matar förmycket

Nitrat NO3

Nitrat och nitrit är 2 olika saker nitrit är dödligt och ja när du slänger i din nya levande sten i akvariet så får du detta pga allt dött som kommer från stenen. Men när väl ditt akvarium är igång ska du aldrig ha problem med nitrit för då dör dina fiskar och koraller.

Men därimot nitrat ska du ha ca 1-5 ppm

har du hög nitrat = ökad algtillväxt samt korallerna färgar inte ut ordentligt

har du låg nitrat = mindre algtillväxt,

Varför hög nitrat = matar förmycket använder kranvatten istället för osmos