Flatworms Plattmaskar

Info på förpackningen

Få bort så många plattmaskar från akvariet som möjligt innan medecinering

4 droppar / 37,9l vatten ( ca 100l = 10 droppar)

Dosera bara en gång under de närmaste 24 timmarna

Häll ut medlet framför en pump så det sprids ut ordentligt i akvariet

OBS stäng INTE av skummaren

25 % vattenbyte när du ser medlet har verkat

använd igen om nödvändigt.

Så info från mig =)=)

få bort så många plattmaskar från akvariet som möjligt

har hört att dom dras till ljus så ta gärna en tallrik efter akvariet släckt och belys bara den (sug upp alla plattmaskar som är på tallriken) Detta kommer jag göra en dag innan och försöka få lite hmm på hur mycket plattmaskar det verkligen är

har inte använt de själv änn men kommer tömma karet på all grus så botten är helt ren innan jag medecinerar.

25% vattenbyte efteråt allså i mitt fall 150l vatten, men kommer ha 300l så jag är med i matchen om det händer nått .

kommer göra ett test i mitt 60l och se hur de funkar där. sen måste jag förberedda för att fixa till mitt 600l kar

mycket jobb framför mig men håller gärna på en vecka och förberedda än att de ska gå till skogs

Se film

Första behandlingen gjord av minst 3

03 09 2020 behandlade 3 gånger 24 timmar emellan, såg ingen skillnad typ, byte 30l vatten ska se på koraller mm om de händer nått 2-3 dagar

sen ny behandling min tanke var 3 behandlingar med en vecka i mellan gångerna men om inte plattmaskarna reagerar vet jag inte hur jag ska göra.

dubbla dosen eller nått. hmmm