Brachionus plicatilis

Brachionus rotundiformis

storlek 50-1000 mikrometer

under optimala förhållande kan antalet rotifers fördubblas på 24 timmar

perfekt mat för nyfödda clownfiskyngel ev det enda som funkar med gott resultat