Tiger pods Tigriopus californicus

ca 3mm

fullvuxna är lite ljus röda

äter detritus och alger

bra mat för mandariner och alla fiskar

Odling är en av de svåra att odla