En refraktometer mäter du salthalten med, ska ligga på ca 1.023-1.025

En refraktometer kompenserar för tempratursskillnader automatiskt

finns även hydrometer (flytboj)

hydrometer

levande sten

kolla min hemsida

saltvattensakvaristjavisst.se

eller läs mer om

cyano

levande sten

nya djur i ett 100l

kvävecykeln

refraktometer

Osmos