Nitrifikationsprocessen följer alltid samma mönster och man måste låta denna komma igång i sitt akvarium.

följer man halterna av ammonium så märker man (ser man med tester) att ammonium stiger efter 2 veckor för att sedan sjunka ner till en bra nivå. När bakterierna börjar stabilisera sig bildar bakterierna eller kommer de mer och mer bakterier och dom hinner ifatt att ta hand om ammoniumet och omvandlar de till nitrit. Nitriten blir efter ett tag nitrat och de kan du få bort genom vattenbytern.

Och det är därför när du har ett helt nytt akvarium finns inga bakterier inga bakterier som kan ta hand om överbliven mat eller bajs som kommer från fiskarna. Så de bästa är att låta någon enstaka fisk börja simma i ditt akvarium och bajsa lite och får lite mat, så bakterierna kommer igång sakta och säkert. så efter 8 veckor kan man börja köpa sin tredje-fjärde fisk

NITRIT = GIFTIGT FÖR FISKARNA = döda fiskar

NITRAT = är ingen fara i låga halter

AMMONIUM = är inte heller farligt

Så man låter akvariet stå och puttra utan fisk första 4-5 veckorna

sedan fyller man på enstaka fisk för att få igång proceduren lite mer

och efter 5-6 veckor detta beror på tempratur mm (hur fort de går)

Sen har du en sak till och det är PH PH över 7 eftersom du ska ha 8.0 – 8.4 i ditt akvarium kan ammonium och nitrit omvandlas till ammoniak och ammoniak och nitrit är båda mycket giftiga och kan döda hela akvariet.

Så det är därför det är så viktigt att mata lite och börja med få fiskar så hela kvävecykeln får komma igång i sin takt.

kolla min hemsida

saltvattensakvaristjavisst.se

eller läs mer om

cyano

levande sten

nya djur i ett 100l

kvävecykeln

refraktometer

Osmos