mer info kommer

Lever

Temp

Storlek

Pris ca 300kr

Färg vit

Övrigt

kolla min hemsida

saltvattensakvaristjavisst.se

eller läs mer om

cyano

levande sten

nya djur i ett 100l

kvävecykeln

refraktometer

Osmos