bild kommer snart

köpt 2021 08 09

mer info kommer

Namn

Temp 24-26

Ström t

Ljus

Vattenvärden

Nitrat mg/l

fosfat mg L

Calcium Kh Magnesium

Svårighet

Info

MIN INFO

Vanliga

kolla min hemsida

saltvattensakvaristjavisst.se

eller läs mer om

cyano

levande sten

nya djur i ett 100l

kvävecykeln

refraktometer

Osmos