Starta med död levande sten

19 03 2022 bilder kommer

14kg sten torr levande sten, kör nu i söttvatten (kranvatten)

pump är i och när jag får en hinna på vattenytan byter jag allt vatten.

laka ur stenen

temp (inte så viktig) rums temperatur

det bildas en hinna på vattenytan, då är det dax att byta vatten

gör detta tills det inte kommer någon hinna på vattenytan

när det inte kommer någon hinna på vattenytan kan du kolla ditt fosfatvärde

ser allt bra ut är din sten färdig för saltvatten och börja på riktigt

bilder kommer