NO3 Nitrat inga problem låga värden (brukar tänka med aaaa i är braaa jaaaa)

NO2 Nitrit farligt (nitrit ät skit)

NH4 Ammonium lågt värde funkar men inte bra (ska bort)

Ammoniak (vid högt ph kan bildas) dödligt

När du startar igång ett akvarium måste du få igång kvävecykeln

man kan snabba på den genom att få levande grus eller levande sten från ett redan fungerande akvarium, men man måste akvariet låta mogna endå

köp inte 7 fiskar samtidigt utan man måste börja långsamt för att få igång de nyttiga bakterierna ordentligt. om du har 7 fiskar som bajsar och de inte finns några bakterier som kan ta hand om bajset bildas ammonium och nitrit och de är giftigt för fiskarna.

Den farligaste tiden när du startar upp ett akvarium är ca efter 2 veckor

Ammonium stiger dom första veckorna innan de goda bakterierna fått fäste

Ammonium blir nitrit och efter ett tag bildas stora kolonier och då kan även nitrit bli nitrat

Nitrat säger man att man ska försöka ha 0-5 efter 40-50är det farligt

Sen när man bara har höga nitrat värden kan man bara byta vatten för att få bort de

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten