INFO

Bakterier koraller fiskar behöver fosfat, men tyvärr brukar man alltid ha förmycket av detta, mat orenat vatten eller allt man stoppar i akvariet kan innehålla fosfat

VÄRDE 0 – 0,03 ppm 0,5 ppm

LÅGT

har du lågt har du förmodligen koll på något fosfatreducering medel eller annat.

HÖGT

koraller slutar växa

alger börjar växa

VARFÖR UNDERSÖK

ditt kranvatten

din mat

döda djur , död korall ,gammalt grus drar till sig fosfat

lågt ph

köp osmos (byt gamla patroner) , funkar skummaren optimalt , köp någon makroalg som äter fosfat och nitrat

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Inst saltvattenskoraller

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten