INFO Här är det mycket som påverkas av varandra. KH styrs av hur många bikarbonat och karbonat och dessa beror (balans) på vad de är för pH.

Sen har vi Alkalinitet och Kh inte samma sak, Alkaliniteten är den som håller pH uppe (håller pH stabilt)

VÄRDE 7-11 jag själv kör 9-10 (lite högre än andra)

LÅGT

svårt hålla bra pH

koraller kan inte ta upp viktiga ämnen vid för låga KH värdern

HÖGT

kalkutfällningar på pumpar mm

VARFÖR UNDERSÖK

Vanligt fel är förmodligen handhavande. eller fel på din automatiska påfyllning

vid förhöga värden byt vatten eller om de bara är lite låt akvariet förbruka det själv.

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Inst saltvattenskoraller

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten