INFO Magnesium är oxå mycket viktigt värde att hålla koll på. Magnesium och calcium samarbetar och magnesium ska vara 3 gånger större än calcium. Koraller och de flesta organismer behöver magnesium (och calcium) för att överleva. Kalcium behöver magnesium för att kunna blanda sig

VÄRDE 1300 min 1250 max 1350

Mät magnesium samtidigt som calcium en gång i veckan, i regel borde calcium förbrukas mer men mät och ha koll på dessa, jag mäter med salifert test mycket smidigt test bild kommer

LÅGT

sänker både KH och CA

Förbrukas hela tiden av koraller och allt (måste mätas och fyllas på vid behov)

HÖGT

Kan göra så calcium blir mättat och kalciumkarbonat fälls ut

VARFÖR UNDERSÖK

(vid lågt ) Byt vatten i regel finns det tillräckligt med magnesium i saltet som kommer höja din nivå tillräckligt

felinställd kalkreaktor

Vid superhögt värde byt vatten

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Inst saltvattenskoraller

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten