INFO

Nitrat NO3 bildas i akvariet när nitrit ska brytas ner (Nitrit FARLIGT GIFTIGT) men låga värdern nitrat är bra. Men förhöga värdern av nitrat, kommer algerna trivas

VÄRDE 0-5ppm över 40 mycket dåligt

LÅGT Nitrat

mindre algtillväxt

Du har ett bra fungerande akvarium eller kanske lågt antal fisk i systemet,

all din nitrat tas upp ur akvariet.

HÖGT Nitrat

Mycket algtillväxt

korallerna färgar inte ut så mycket som dom kan göra.

matar förmycket

VARFÖR UNDERSÖK

förmycket matning, du har slängt i förmycket fisk och din levande sten mm har inte hunnit med att balansera bakteriefloran.

använder du kranvatten ?? byt till osmosvatten

byt vatten

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Inst saltvattenskoraller

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten