INFO Saliniteten är hur hög koncentration salt du har i vattnet (NaCI). Fiskarna påverkas mer än korallerna har du tex låg salthalt behöver inte fiskarnas njurar jobba så hårt, och parasiter mm trivs sämre i låg salthalt.

Därimot trivs koraller bättre i högre salthalt, det syns både i färg och dom växer mer.

Viktigt att tänka på att salthalten(densiteten) påverkas oxå av temperaturen

VÄRDE 1,023- 1,026

LÅGT

hindrar parasiter att sprida sig

HÖGT

kan ge koraller mer färger och växer bättre/snabbare

fiskar blir stressade och får svårare att andas (få saltet genom kroppen)

VARFÖR UNDERSÖK

du måste fylla på med osmosvatten annars höjs salthalten sakta och säkert

ANVÄND EJ dip hydrometer i plast. utan köp hydrometer eller refraktometer

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Insta saltvattenskoraller

LÄS mer här

kolla gärna min hemsida saltvattensakvaristjavisst.se

Problem med värderna Calcium

Problem med värderna Magnesium

Problem med värderna KH

Problem med värderna Fosfat

Problem med värderna nitrat

Problem med värderna Saliniteten

Problem med värderna Övrigt temp cirkulation

Nitrifikationsprocessen kvävecykeln

starta upp med torr levande sten