rekomenderat 8,2 minimum 7.8 max 8.5

När ljuset släcks ökar koldioxiden, så när ljuset är tänt har man högre Ph, men när det släcks ökar koldioxiden och Ph sjunker

vanliga orsaker till problem

dålig cirkulation

dålig skummare

täta moderna hem kan höja ditt koldioxid

lågt Kh